ภาพรวมกิจกรรม
ซ้อมดับเพลิง-อพยพหนีไฟ 2015
สงกรานต์ 2015
สัมมนา-ไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี 2015
SportDay & Happy_New_Year-2015
HONDA The Quality Award 2015 Ceremony
HONDA The Quality Award 2015 Ceremony
วันที่ 29 เมษายน 2559 Mr.Yoshinori Koda PRESIDENT บริษัท THAI HONDA MANUFACTURING จำกัด และคณะผู้บริหาร ได้มามอบรางวัล 2015 QUALITY AWARD ให้แก่ บริษัทฯ และเยี่ยมชมโรงงาน
Read>>>
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน 2015
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน 2015
Read>>>
SportDay &Happy_New_Year-2015
SportDay & Happy_New_Year-2015
Read>>>
สัมมนา-ไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี 2015
สัมมนา-ไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี 2015
Read>>>
First |Prev | PAGE 1/3 |Next |Last |